Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

De meeste pannendaken met een hoek tot zo'n 50 graden geven geen enkel probleem om zonnepanelen op te installeren. Ook platte daken vormen geen probleem. Dit betekent dat op ca. 90 % van alle daken zonder problemen geïnstalleerd kan worden. Ook golfplaten daken zijn geschikt voor zonnepanelen hoewel de oriëntatie van de panelen dan in de meeste gevallen liggend (landscape) zal zijn.


De hoek van het dak t.o.v. de zoninstraling is wel een factor die de opbrengst van uw systeem beïnvloedt. In onze opbrengstberekeningen wordt daar uiteraard rekening mee gehouden. Daarnaast is een dak op het zuiden natuurlijk gunstiger dan een noord gelegen dak en ook een oost-west dakvlak heeft weer zijn specifieke invloed op de opbrengst en de verdeling daarvan over de dag.


En natuurlijk de vraag of er schaduw op uw dak valt. Een volledig schaduwvrij dak vraagt om een andere oplossing en systeem dan een dak waar schaduw op valt. Toch is het in de meeste gevallen mogelijk om het best passende systeem voor uw specifieke situatie te ontwerpen. Wij beschikken namelijk over een uitgebreide dakscan en opbrengst software, zodat wij het beste systeem voor uw persoonlijke situatie kunnen selecteren.


Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen ?

Meestal dus wel, maar er zijn een paar uitzonderingen. De uitzonderingen leggen wij u graag uit.

Op schuine daken met een grotere hoek dan 50 graden, leisteen, bitumen of riet installeren we geen zonnepanelen. Ook op dakkapellen in principe niet, tenzij de constructie sterk genoeg is. De constructies van deze daken zijn vaak zo dat de zonnepanelen niet met haken aan het dak bevestigd kunnen worden. Daarnaast zijn zonnepanelen op rieten daken brandgevaarlijk. Vanwege de wetgeving en veiligheid van onze installateurs wordt er ook niet geïnstalleerd op asbestdaken.

Tot slot gelden er speciale regels voor monumenten. De Nederlandse wet schrijft voor dat er op monumentale panden geen zonnepanelen geplaatst mogen worden. Ook voor huizen binnen het zogenaamde ‘beschermd stadsgezicht’ kan het lastig zijn om zonnepanelen te mogen installeren. Soms kan het wel maar in al deze gevallen moet er eerst een vergunning worden verleend door de Gemeente.

Schuin dak systeem en plat dak systeem

De zonnepanelen worden bij een schuin dak bevestigd op aluminium rails die vervolgend weer aan zogenaamde dakbalken zijn bevestigd. Deze dakkhaken worden gehaakt of geschroefd aan de panlatten. Door het eenvoudig tijdelijk verwijderen ( omhoog schuiven) van de dakpannen kunnen de installateurs de dakhaken bevestigen.


Bij een plat dak zijn de zonnepanelen op de onderconstructie van staal of aluminium bevestigd. De onderconstructie zelf staat los op het dak en wordt niet door de dakbedekking vastgeschroefd met kans op lekkages. Door het gewicht van de constructie en door het doorkoppelen van de onderconstructies heeft het geheel een behoorlijke massa door het gewicht van de panelen en de onderconstructie. Additioneel worden nog ballasttegels gebruikt om te voorkomen dat de panelen van het dak af kunnen waaien. Gemiddeld is het gewicht van panelen/onderconstructie en ballast ca. 25 kg/m2. Het is dus wel van belang dat u checkt bij de architect of bouwer of uw platte dak constructie dit gewicht kan dragen naast de berekening die er is gemaakt voor sneeuwlast.


Schaduw op uw dak?

Schaduw heeft invloed op de opbrengst van uw zonnepanelen. Gelukkig helpt onze software bij het ontwerpen om vast te stellen of er schaduw op uw dak valt en wat de invloed daarvan is op de opbrengst van uw zonnepanelen. Er zijn verschillende methoden om de invloed van schaduw uit te sluiten cq. te verminderen en hiermee wordt natuurlijk in het ontwerp rekening gehouden met bijvoorbeeld een Solar Edge systeem met optimizers of een Enphase systeem met micro-omvormers. Het kan echter zo zijn dat delen van het dak af en toe in de schaduw liggen en dat daar niet "omheen te ontwerpen" is . Dat kan bijvoorbeeld door een boom, ander gebouw of dakkapel.


Wanneer een deel van de zonnepanelen op een bepaald dagdeel of in een bepaald seizoen in de schaduw ligt, bieden wij een systeem aan dat hier rekening mee houdt. Meestal is dat een parallel systeem met power optimizers die de  invloed van schaduw elimineert. Het is een wat duurder systeem dan een serieel systeem met een centrale stringomvormer maar in dit soort situaties wel de beste oplossing met de hoogste opbrengst.


Zonnestroomsystemen met power optimizers en parallelschakeling halen uit elk afzonderlijk zonnepaneel de maximale opbrengst zonder de beperking van een serieel systeem.


Dus, meestal is een serieel systeem qua prijs/kwaliteitsverhouding prima bij geen schaduw of nagenoeg geen schaduw. Is er sprake van veel schaduw dan is een parallel geschakeld systeem meestal de beste oplossing.

Bereken binnen één minuut uw besparing

U bespaart gemiddeld zo'n € 750,- per jaar!