Hoe werkt een omvormer

Een zonnestroomsysteem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer, onderconstructie, connectoren en bekabeling. Hierin speelt de omvormer een belangrijke rol. Hoe een omvormer werkt? Een omvormer is een heel intelligent systeem, het zet namelijk de opgewekte (gelijkstroom) om naar bruikbare stroom (wisselstroom). Hierdoor kunt u de opgewekte stroom direct gebruiken voor uw energiebehoeftes. 

Het doel van een omvormer

Uw zonnepanelen wekken elektrische stroom op. De stroom die zonnepanelen opwekken wordt ook wel  gelijkstroom genoemd. Onze elektrische apparaten in huis werken echter niet op gelijkstroom maar op wisselstroom. Wisselstroom neemt u ook af van het net via uw energiebedrijf. De taak van de omvormer is het omzetten van de gelijkstroom uit de zonnepanelen in wisselstroom, zodat u het kunt gebruiken voor uw energiebehoeftes

Het doel van de omvormer daarbij is dat de zonnepanelen op de maximaal efficiënte spanning werken. Ook wel het Maximum Power Point (MPP) Tracking, een software die is ingebouwd in de omvormer. Met deze software zoekt de omvormer steeds naar de optimale opbrengst van uw zonnepanelen.

Maximum Power Point 


Maximum Power Point van een zonnepaneel
Ieder zonnepaneel heeft een eigen specifieke I (stroom) V (spanning) curve en levert maximaal vermogen bij een specifieke stroomsterke en spanning. Het punt waarbij het maximale vermogen wordt bereikt wordt MPP (Maximum Power Point) genoemd.

Een MPP-tracker is een ingang op de omvormer met speciale software voor het optimaliseren van de opbrengst.
Is er op een andere manier een hoger Maximum Power Point te bereiken? Dan schakelt de omvormer naar dat punt en wordt de opbrengst in dat punt bepaald. Zo wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk verlies van rendement optreedt.

Grotere installaties (vanaf ca. 12 zonnepanelen) krijgen vaak een bijbehorende omvormer met twee of meer MPP-trackers.  Zo kunnen de zonnepanelen in twee of meer strings (serie van zonnepanelen achter elkaar) ingedeeld worden wat handig kan zijn als op een (deel) van de zonnepanelen bijvoorbeeld schaduw valt, zo beïnvloedt de ene string (waar schaduw op valt) niet de string waar geen schaduw op valt hetgeen gunstig is voor de opbrengst. Ook wanneer er meerdere typen panelen gebruikt worden of de ligging (oriëntatie) van de panelen verschilt is een separate string indeling aan aansluiting op een andere MPPT aan te bevelen.

De juiste omvormer kiezen

Bij het kiezen van de omvormer voor uw zonnestroomsysteem houden we rekening met het volgende:
  • Het totale vermogen van alle zonnepanelen.
  • Het aantal zonnepanelen.
  • De oriëntaties van de zonnepanelen (hoe liggen ze t.o.v. de zon en wat is de helling van de zonnepanelen is).
  • Is er schaduw op een deel van de zonnepanelen gedurende de dag?

Het is logisch dat een groter aantal zonnepanelen meer vermogen leveren en dat dan ook de omvormer groter/zwaarder moet zijn. Onze dak scan & opbrengstsoftware berekent automatisch welke omvormer het beste in uw situatie past.

De theoretische opbrengst van zonnepanelen wordt bepaald onder de zogenaamde Standaard Test Condities (STC). Door dit te doen en zonnepanelen dus altijd onder dezelfde condities te testen worden de opbrengsten van de verschillende merken en type panelen vergelijkbaar (appels met appels vergelijken). Echter deze STC zijn in Nederland meestal niet haalbaar waardoor de panelen zelden of nooit het maximale vermogen opwekken. Zou u dus rekenen met deze maximale opbrengsten dan heeft u mogelijk een te grote/zwaardere (en vaak duurdere) omvormer nodig die eigenlijk in de praktijk te groot is voor de werkelijke opbrengst die u uit uw systeem haalt en dit is nadelig voor de opbrengst van uw systeem. Daarnaast is het natuurlijk ook zonde van uw investering.

In de praktijk is het beter om te "over dimensioneren", dit wil zeggen dat  er meer panelen op de omvormer worden aangesloten dan volgens de STC zou kunnen (omdat ze immers in Nederland minder opleveren) zo werken de omvormers een stuk efficiënter en leveren meer bruikbare KWh 's af.

Optimizers

Wanneer er sprake is van schaduwwerking, verschillende oriëntaties of als we zonnepanelen plaatsen op verschillende dakvlakken, wekken niet alle zonnepanelen dezelfde hoeveelheid energie op. Wanneer één paneel minder opwekt heeft het hele systeem hier last van. Een oplossing hiervoor is het gebruik van optimizers of micro-omvormers van Enphase. Optimizers zijn slimme kastjes die onder het zonnepaneel worden bevestigd. De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van elk paneel maximaal is en afzonderlijk gemeten wordt.

Bereken binnen één minuut uw besparing

U bespaart gemiddeld zo'n € 750,- per jaar!