Parralel- of serie geschakeld systeem?

Vraagt u zich ook af wat het verschil is tussen een parallel- of serieel geschakeld zonnepanelen systeem en welk systeem het beste bij u past? Een veel voorkomende vraag en wij zoeken dit kosteloos voor u uit! 

Serie geschakeld systeem

De meeste zonnestroomsystemen worden serie geschakeld, waarbij alle panelen achter elkaar worden aangesloten (plus op min aangesloten). Dit heet een string. Het is het zelfde soort schakeling als bij bijvoorbeeld 3 batterijen in een zaklamp: 3 x 1.5 Volt batterij levert 4,5 Volt aan spanning. Een zonnepaneel levert ongeveer 30 Volt, 10 zonnepanelen in serie dus 300 Volt.

Deze hoge spanning heeft als belangrijk voordeel dat er minder verlies optreedt als gevolg van de weerstand van het gehele systeem. Alle zonnecellen, kabels, connectoren hebben een weerstand en die levert een (opbrengst) verlies doordat er warmte vrijkomt. Dit verlies is lager als de spanning hoger is.

Uiteindelijk willen we dat de gelijkstroom die in de zonnepanelen wordt opgewekt via de omvormer wordt omgezet naar 230 Volt wisselspanning zoals we die ook gebruiken in huis. Deze omzetting is gemakkelijker als de spanning in het systeem hoog is.

Wanneer kan een serie geschakeld systeem gebruikt worden?

Serie geschakelde systemen kunnen het best gebruikt worden wanneer er geen sprake is van schaduwvorming, meerdere dakvlakken of verschil in hellingshoeken. Wanneer er bijvoorbeeld wel schaduw valt op één van de panelen dan beïnvloed dat alle panelen in de serie. Als één paneel dus minder opwekt, kunnen de andere panelen hierdoor ook minder energie afleveren. Daarnaast kunt u bij een serie geschakeld zonnepanelensysteem ook niet de opbrengsten per paneel inzien.

Voordelen serieschakeling met stringomvormer
  • goedkoper
  • hoog rendement
  • minder storingsgevoelig en daarmee betrouwbaarder en kosten-efficiënter
  • makkelijk te onderhouden (upgrades)
  • vervangen is gemakkelijk
Nadelen stringomvormer
  • vuil, schaduw, defect van één paneel reduceert opbrengst van de totale string
  • geen inzicht in opbrengst en staat per paneel
 Wij bieden standaard één jaar lang gratis onderhoud aan.

Als er sprake is van schaduwwerking, verschillende hellingshoeken of meerdere dakvlakken, dan wordt meestal aangeraden het zonnepanelensysteem parallel te schakelen.

Parallel geschakeld systeem met optimizers

Bij een parallelschakeling worden de zonnepanelen niet achter elkaar (zoals bij serie) maar naast elkaar aangesloten. De plussen op de plussen en de minnen op de minnen. Dit geeft hoge stroomsterktes en lage spanning en wordt daarom vrijwel nooit gedaan tenzij er gebruik wordt gemaakt van optimizers of micro-omvormers.
Zonnepanelen parallel schakelen is eigenlijk het tegenovergestelde van een serieel geschakeld systeem. Een systeem met Solar Edge optimizers is ideaal wanneer één of enkele panelen structureel minder presteren dan de overige panelen in het systeem. Dit kan komen door bijvoorbeeld schaduwwerking of het gebruik van verschillende hellingshoeken. Met optimizers wordt in elk paneel afzonderlijk de gelijkspanning naar de omvormer geleverd, die het vervolgens omzet in wisselstroom. Het grote voordeel hiervan is dat de opbrengst van één paneel, geen invloed heeft op de opbrengst van de andere panelen.
Een parallel-geschakeld systeem is een duurdere oplossing dan een serie geschakeld systeem. Daarom raden wij het alleen aan wanneer het door de omstandigheden echt nodig is.

Parallelschakeling

Soms willen klanten (hoewel >80 % van de zonnestroominstallaties in serie zijn geschakeld) perse dat de panelen parallel geschakeld worden. Doorvragen naar de reden waarom ze dat willen is dan in 9 van de 10 gevallen dat men bedoelt dat u per paneel de opbrengst kunt zien en dat men niet te maken wil krijgen met verminderde opbrengst doordat een of meer van de panelen (tijdelijk) in de schaduw liggen en daardoor de opbrengst van het gehele systeem naar beneden brengt.

Hiervoor zijn twee oplossingen:
1. Met micro-omvormers wordt per paneel de gelijkstroom omgevormd naar wisselstroom
2. Met optimizers de stringomvormer blijft behouden maar de panelen die gedurende de dag tijdelijk in de schaduw liggen krijgen een optimizer. De optimizer “optimaliseert” steeds de opbrengst van het paneel maar kan het paneel ook tijdelijk uitschakelen als het signaleert dat de opbrengst in dat paneel minder wordt ( door bv schaduw) waardoor het niet de opbrengst van het gehele (serie geschakelde) systeem naar beneden brengt.

Zowel micro-omvormers als optimizers hebben als voordeel dat een minder presterend paneel geen invloed heeft op de andere zonnepanelen en daarmee op de opbrengst.

De oplossing met optimizers en micro-omvormers is echter wel duurder dan het gebruiken van een stringomvormer.
Wil men een optimaal systeem dat zowel qua kosten als qua opbrengsten hoog scoort dan is een serie geschakeld systeem met een degelijke stringomvormer nog altijd de beste oplossing. Maar… dan dient het legplan wel zodanig te zijn ontworpen dat er geen schaduw op één of meer panelen valt.

Is dat wel het geval dan is in voorkeursvolgorde  het volgende mogelijk:
Eerst zouden wij altijd kijken of door het ontwerp van het legplan aan te passen het mogelijk is geen panelen in de schaduw te leggen of in ieder geval de panelen waar schaduw op valt in één string onder te brengen zodat zij geen invloed hebben op de andere panelen. Dit is vaak een effectieve en zeker voordeliger oplossing dan Solar Edge optimizers te plaatsen.

Wilt u echt per paneel kunnen monitoren wat uw paneel opbrengt dan zou u alle panelen kunnen voorzien van optimizers maar weet dan wel dat de prijs van uw systeem hoger zal uitvallen.

Conclusie

Zoekt u een degelijke oplossing met weinig risico en een hoge opbrengst tegen relatief lage kosten dan heeft een string omvormer de voorkeur mits u een schaduwvrij dak heeft en uw panelen op één dakvlak heeft liggen. Als u last heeft van schaduw, verschillende dakoppervlakken of als u echt per paneel wilt kunnen zien wat de opbrengst is dan zijn optimizers of micro-omvormers een oplossing.

Bereken binnen één minuut uw besparing

U bespaart gemiddeld zo'n € 750,- per jaar!